Print Friendly, PDF & Email
Afbud fra Lone. Svend Erik og Karin deltager.
Dagsorden.
1.Udvalg
•Stævneansvarlig
 Rie er valgt.
•Suppleant terræn
 Vi klarer os uden pt.
•Distrikt 12
 Yasmin er valgt.
•Cafeteria
Vi afventer stævne situationen og har et par stykker vi kan spørge.
•Næstformand
Søren er valgt.
Stævne og arrangement udvalg bliver lagt sammen.
Trine, Karin og Kristine aftaler en dag hvor de gennemgår Equipe.
Louise opdaterer hjemmeside, DRF og Conventus.
2. Økonomi
Pga. Corona må der ikke komme uforudsete regninger og der bliver ikke købt ting til klubben. Budget holder fortsat selvom det er stramt.
Når der bliver åbnet lidt mere op vil klubben arrangere små arrangementer som fx. ringridning, elevstævner, kæpheste stævne og andre hyggelige sociale arrangementer. På den måde kan der komme lidt penge i kassen nu hvor de første stævner er aflyst.
Louise har søgt penge ved DFI og DGI foreningespulje samt ved deres hjælperpulje. Forventer svar i juni måned.
Udlodning fra marts måned ved Tved Sparekassesfond er udsat til september pga. Corona. Ansøgning er sendt.
3. Hjemmeside
Yasmin følger op med Lone.
4. DRF.
Vi har gennemgået mail fra drf vedr. afstemning i forbindelse med repræsentant møde. Louise udfylder og indsender for klubben.
5. Evt.
Arbejdsdag.
Vi arrangerer arbejdsdag den 13 juni kl.10 hvor der blandt andet skal ordnes spring. Plastik skal fjernes i forhold til nye regler fra drf. Stalden skal kalkes m.m.
For at holde udgifterne nede til denne dag prøver Louise at få sponsoreret materialer (maling, pensler, malertabe samt skalzem/cempexo)
Vi tager naturligvis vores forbehold i forhold til regeringens udmeldinger og opdeler i zoner hvis det bliver nødvendigt. Louise laver opslag.
Bestyrelsen mødes igen den 10 juni kl.19 hos Stine.
Ref. Louise Voigt