Print Friendly, PDF & Email

Renhold vores strande | Vi har brug for din hjælp…

I samarbejde med Syddjurs kommune støtter vi op om projektet ”Renhold vores strande” Vi skal samle skrald mandag den 02. juli 2018 kl.19:00.

Vi håber på stor opbakning og alle er naturligvis velkommen til at hjælpe. Så tag familien, naboen, veninden eller en helt tredje, under armen og giv en hånd med.
Samtidig med, at vi gør en fælles indsats mod forurening på vores strande tjener vi også lidt penge til klubben. Tilmeld dig på opslagstavlen i stalden eller via. opslaget på Facebook senest den 29. juni 2018 så vi ved hvor meget proviant vi skal købe ind. Vi forventer at være færdige senest kl.21:00.

Vores strækning er Mols Hoved og ved Skødshoved. Se kortet her
Vi mødes ved P-pladsen ved Skødshoved Jollehavn kl.18:45.

Syddjurs Kommune koordinerer og fastlægger indsamlingstidspunktet og giver en introduktion til opgaven.
Vi får udleveret indsamlingsposer, sikkerhedsveste m.v.
Det indsamlede affald skal sorteres og afleveres på nærmere aftalt sted, hvorefter kommunen forestår den videre håndtering.

Senest 2 uger efter strandrensningens gennemførelse vil Syddjurs Kommune anvise betaling på kr. 10.000,- som kompensation for foreningens arbejde.