Bestyrelses nyt

Her finder du det der sidst er sket fra bestyrelsens side

Generalforsamling 8. juni 2021
6/8/2021

Bestyrelsesmøde d. 8/6-21: Louise, Teresa, Sisse, Søren, Rie og Trine

1. Køb af pavillon 

Vi undersøger, hvad der er på markedet, og tager  det senere om vi skal købe en eller 2. NJ skriver, at  hans er købt ved 24MX, vi kan købe nogle for 900  kr. Rie ringer og spørger. Såfremt vi kan nå det  inden stævnet bestilles 2 stk.

2. VM Hold/tilskud 

Hvis der oprettes et hold og de kvalificer sig, vil  klubben give samlet 5.000 kr.

3. Rykkerskrivelse 

Trine laver et udkast til rykkerskrivelse – ok at de  bliver sat af holdet. De andre godkender skrivelsen  inden den sendes ud første gang.

4. Kræftens bekæmpelse 

Vi opgør overskuddet fra starterne og runder op til  nærmeste tusinde.

5. Ridehusbund 

Vi spørger Tved Sparekasse, om vi må bruge  pengene på at få bunden afrettet og købe nyt  sand. Evt. en hovslagsjævner. Såfremt Sparekassen  siger ok, skal vi indhente tilbud på det.

6. Anlæg – afventer tilbud 

Vi afventer tilbud

7. Evt. 

Vi skal have taget skilte fra Knebel  

Vognmandsforretning og Foder og Fritid ned.